Kontakt

Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss.

Våra policys

Personuppgiftspolicy

Vi på Österby Mekaniska AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd. Vi registrerar och lagrar information i vårt administration- och löneprogram. Där behandlar vi personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-post, kontonummer och personnummer. Uppgifterna används i syfte att vi på ett enkelt sätt skall kunna skicka fakturor och betala ut löner, samt veta vem/villka som är ansvarig/kontaktperson.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.

Miljöpolicy

Vi på Österby Mekaniska AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår produktion/försäljning av plåt och mekanik ska vi:

  • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
  • Hushålla med råvara, material och energi.
  • Ha en väl fungerande källsortering.
  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
  • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Kvalitetspolicy

Vi på Österby Mekaniska AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt. Vi erbjuder snabba leveranser av plåt och mekanik där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Kontaktinformation

  • Martinvägen 15 D, Österbybruk, 748 32
  • 0295 - 214 25
  • info@ostmek.se