Vi har under många år varit leverantörer av bockade plåtar samt detaljer till hydraultankar åt t ex Industrihydraulik.

-