Detta är för oss en mycket intressant bransch.
Vi levererar bl a styrskopor åt MJP.
Båtupptagningsvagnen Sublift är vi dessutom innvolverade i.

-