Här ligger idag tyngdpunkten av vårt kundsegment.
Vi tillverkar detaljer till avfuktning, påfuktning samt värmeväxlare.
Stora kunder är Munters, Proflute samt Tobo Component.

-