Välkommen till

Österby Mekaniska

Kvalitet

Hos oss får du kvalitet. Vi engagerar oss i din produkt för att säkerställa att det vi levererar till er är det ni behöver. Vi ger förslag på åtgärder som ger er förbättrade egenskaper i er slutprodukt. Det är ett av våra mervärden vi ger er.

Erfarenhet

Vi har genom åren samlat på oss en stor mängd erfarenhet genom väl varierade produkter. Vi gör avancerade konstruktioner, och vi kombinerar modern teknik med människans omsorg och hantverk. Vi hittar lösningar som andra går bet på.

Skalbarhet

Vi anpassar oss efter din beställning. Behöver du 1 000 exemplar? Bra, då skapar vi avancerade mallar som gör att vi kan ge rätt kvantitetspris. Behöver du 10 exempelar? Inga problem – då använder vi vårt hantverk. Oberoende antal är du välkommen till oss!

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på plåtbearbetning

dvs laserskärning, kantpressning, bockning, rundvalsning samt svets

I våra tjänster ingår även skärande bearbetning i supportsvarvar, fräsning, borrning, gängning samt kilspårsdragning.

Modern lasermaskin med precision och förmåga

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler på norra industriområdet i Österbybruk. Årligen passerar ca 200 ton material av olika kvaliteter genom verkstaden. Vår moderna lasermaskin hanterar plåttjocklekar från 0,5 mm till 20 mm.

Ett signum

Rakt igenom ett hantverk. Med erfarenhet.

Du kan komma långt med modern teknik, men du kommer inte ända fram utan ett bra hantverk. Vi har både maskinerna, hantverket och erfarenheten för att ge er kvalitet som håller – ända fram!

Seriösa. Certifierade.

En trygghetsstämpel för er som kund – hela vår verksamhet är certifierad enligt kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Våra policys

Personuppgiftspolicy

Vi på Österby Mekaniska AB gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd. Vi registrerar och lagrar information i vårt administration- och löneprogram. Där behandlar vi personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-post, kontonummer och personnummer. Uppgifterna används i syfte att vi på ett enkelt sätt skall kunna skicka fakturor och betala ut löner, samt veta vem/villka som är ansvarig/kontaktperson.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.

Miljöpolicy

Vi på Österby Mekaniska AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

I vår produktion/försäljning av plåt och mekanik ska vi:

  • Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
  • Hushålla med råvara, material och energi.
  • Ha en väl fungerande källsortering.
  • Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
  • Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
  • Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Kvalitetspolicy

Vi på Österby Mekaniska AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt. Vi erbjuder snabba leveranser av plåt och mekanik där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Back to top