Välkommen till Österby Mekaniska AB

Vi är ett legoföretag med 9 st anställda som har varit verksamt sedan 1984. Tyngdpunkten i vår verksamhet är idag plåtbearbetning. Dvs. Laserskärning, Bockning, Rundvalsning,Svets. Skärande bearbetning i supportsvarvar, fräsning samt kilspårsdragning ingår också i våra tjänster.

Varför du ska välja Österby Mekaniska

Kvalitet
Hos oss får du kvalitet. Vi engagerar oss i din produkt för att säkerställa att det vi levererar till er är det ni behöver. Vi ger förslag på åtgärder som ger er förbättrade egenskaper i er slutprodukt. Det är ett av våra mervärden vi ger er.
Erfarenhet
Vi har genom åren samlat på oss en stor mängd erfarenhet genom väl varierade produkter. Vi gör avancerade konstruktioner, och vi kombinerar modern teknik med människans omsorg och hantverk. Vi hittar lösningar som andra går bet på.
Skalbarhet
Vi anpassar oss efter din beställning. Behöver du 1 000 exemplar? Bra, då skapar vi avancerade mallar som gör att vi kan ge rätt kvantitetspris. Behöver du 10 exempelar? Inga problem - då använder vi vårt hantverk. Oberoende antal är du välkommen till oss!